ปริมาณวัตถุดิบตามข้อกำหนดของ อย.

ประกาศ อย. รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉบับที่ 1 ( 7 ส.ค. 2560 )

Document Link

ประกาศ อย. รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉบับที่ 2 ( 22 ส.ค. 2561 )

Document Link

ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน

Document Link

ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

Document Link

รายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

Document Link

ประกาศ กรมปศุสัตว์, ปริมาณความต้องการสารอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (ต.ค. 2556)

Document Link

ใบเสนอราคาที่ขอผ่านเว็บไซต์สามารถร่วมโปรโมชั่นได้